twitter      twitter
žirafa
kytara

Billboardy

Kreativní návrhy, výroba plakátů všech rozměrů, nákup reklamních ploch, instalace a průběžná kontrola, vyhodnocení účinnosti reklamy.

Realizace: Audi, Sving, Autoskloservis, Zeiss, Expres, Telnet, KPMG.

 

Televizní reklama

Kreativní návrhy vlastních námětů a scénářů, sestavení a vedení realizačního týmu, produkce, vytvoření médiaplánu, zajištění vysílacích časů, vyhodnocení účinnosti reklamy.

Realizace: Audi, Ricoh, Emco, Adico

 

Rozhlas

Tvorba vlastních námětů a scénářů, výroba spotu, vytvoření médiaplánu, zajištění vysílacích časů i v extrémně krátkých termínech, vyhodnocení účinnosti reklamy.

Realizace: Audi, Sving, Autoskloservis, Zeiss, Sport plus, Dagmar Pecková atd.

 

Výstavy

Architektonické návrhy stánků, atypická provedení včetně nábytku, kompletní realizace zahrnující zařizovací předměty, zajištění všech navazujících technologií (dataprojektory, audiovizuální technika, multimédia).

Realizace: Alcatel, Carl Zeiss.