twitter      twitter
žirafa
žirafa

Advertising

Zadávání reklamy do všech typů médií. Vytváření kreativních návrhů v souladu s firemní strategií a corporate designem. televize, rozhlas, billboardy. tisk, výstavy, konference, PR, direct mailing, internet marketing

 

Marketing

Vytváření marketingových studií podle zadání. Průzkum a mapování situace na trhu. Definice marketingových cílů ve vazbě na vlastnosti produktu/značky a návrh skladby marketingových nástrojù. Nastavení timeline a stanovení návrhu rozpočtu. Analýzy a syntetické reporty

 

Consulting

Konzultace a poradenství ve všech sférách marketingu a obchodní komunikace. Například v oblasti sociálních sítí, virálního marketingu, direct marketingu, PR aktivit, výstavnictví, atd.