twitter      twitter
Karel Kubeška
Karel Kubeška

Reklamní agentura YAGA

má tradice, které zasahují již do 90 let minulého století. Nejstarší stopy po marketingových aktivitách se dají nalézt již kolem roku 1987, kdy vznikají první projekty (tehdy ještě pod jiným názvem), vesměs z oblasti videoprodukce, filmové reklamy a speciálních akcí.

Karel Kubeška

zakladatel agentury – se podílel na vzniku a fungování jiných reklamních agentur (například VERA, 1. metropolitní reklamní společnost, CSI a další), avšak YAGA po celou dobu udržovala úzký kontakt se svými stálými klienty a řešila požadavky partnerů zejména směrem ke speciálním službám. Agentura YAGA jako jedna z prvních v Čechách začala zpracovávat obsáhlé marketingové studie, na jejichž základě doporučovala klientům propagační strategii. Studie obsahovaly statistická data, které agentura získavala vlastními silami, například dotazovými akcemi či namátkovým sběrem informací. Postupně docházelo k transformaci struktury poskytovaných služeb na formu „FULL SERVICE“. Za dobu existence byla navázána celá řada dlohodobých kontaktů a vazeb se společnostmi, které poskytují služby, potřebné pro reklamní trh. Zejména se to týká oblasti tisku, direct marketingu, pronájmu reklamních ploch či časů a rovněž výroby atypických reklamních materiálů. Samozřejmostí je mapování, analýza a poradenství v oblasti digitálních médií, sociálních sítí a technologií navazujících na využití chytrých telefonů a tabletů s různou úrovní rozlišení obrazu. Poskytování komplexních služeb zahrnuje I ucelený administrativně technický servis včetně správy webových stránek, jejich tvorby a umístění. Samostatnou oblastí je marketing v oblasti sportovního prostředí, včetně péče o sportovní zařízení, kde agentura zúročuje své znalosti a zkušenosti nabyté v posledních deseti letech

Vytvoření relativně pevné pozice na trhu je důsledkem systematické mnohaleté práce všech pracovníků agentury YAGA.